W Rzeszowie w dniach 17-19 października 2018 odbyła się 7 Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society. Tematyka 7th IMACSSS Międzynarodowej Konferencji Naukowej, obejmowała różne obszary nauki, które współtworzą szeroką wiedzę o sztukach i sportach walki:

  • Bio-technical Approaches of Combat Sport and Martial Arts
  • History of Combat Sport and Martial Arts
  • Pedagogy of Combat Sport and Martial Arts
  • Philosophy of Combat Sport and Martial Arts
  • Science & Logic of Combat of Combat Sport and Martial Arts
  • Sociology & Anthropology of Combat Sport and Martial Arts
  • Kinesiology of Combat Sport and Martial Arts
  • Psychology of Combat Sport and Martial Arts
  • Security and Self Defence

W obradach wziął udział pracownik INP dr Grzegorz Kozdraś. Jego praca pod tytułem: Education to moral values of judo school students, otrzymała nagrodę w kategorii „Young Researchers Award 2018”. Nagrodę wręczał naszemu pracownikowi Prof. Dr Carlos Gutierrez-Garcia – President of the Commitee of Awards. Gratulujemy.