Interdyscyplinarne Koło Naukowe Pedagogiki, Psychologii i Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej zaprasza na wykład: Narodziny – wydarzenie życiowo doniosłe, który odbędzie się 14. listopada 2018 r. o godzinie 13.15 na Uniwersytecie Opolskim, w Instytucie Nauk Pedagogicznych, sala 205 (ul. Oleska 48). Wykład wygłosi dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka