W dniu 14 listopada 2018 r. odbyło się XXIII Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe, którego tegorocznym tematem były „Telewizje lokalne – pomiędzy rynkiem a civil society”.

Seminarium zostało zorganizowane pod patronatem naukowym Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej oraz stowarzyszenia i organizacje związane z mediami lokalnymi (m.in. Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, Fundacja Akademia Mediów w Katowicach). W organizację konferencji włączyli się czynnie także przedstawiciele Koła Naukowego Pedagogów przy INP UO.

Było to już kolejne seminarium municypalne, gromadzące jak co roku naukowców, badaczy, ekspertów, samorządowców i praktyków zajmujących się wybraną dziedziną lub zagadnieniem społecznym, które prezentowane jest zainteresowanym mieszkańcom miasta. Z uwagi na tematykę związaną z telewizjami lokalnymi, wśród zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się m.in. dr Juliusz Braun (CC), prof. Marek Rembierz (UŚ), Halina Godecka (FAM), Piotr Marek (TIP Media), Juliusz Marek (STPTLiR) oraz przedstawiciele lokalnych mediów m.in. z Kędzierzyna-Koźla, Krapkowic, Bielska-Białej, Zabrza czy Elbląga.

Seminarium naukowe uroczyście otworzyła Pani Sabina Nowosielska – Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla oraz Pan Prof. Edward Nycz – Prezes Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. W trakcie sesji seminaryjnej z referatami wystąpili: Prof. Edward Nycz („(młody) Obywatel pomiędzy rynkiem a civil society”), dr Juliusz Braun („Media lokalne w Polsce. Zadania – potrzeby – możliwości”), Halina Godecka („Media lokalne w badaniach”), Piotr Marek („Civil media – social media”) oraz Prof. Marek Rembierz, przybliżając zebranym temat: „Telewizja – globalizacja – edukacja. Od telewizji jako zagrożenia dla kształtowania się więzi społecznej do telewizji współtworzącej społeczność lokalną”.

Po zakończeniu części wykładowej zorganizowano panel dyskusyjny (moderowany przez Juliusza Marka), którego tematem przewodnim była „Kondycja mediów lokalnych w zmieniających się uwarunkowaniach społecznych i legislacyjnych”. Podczas panelu w interakcje z ekspertami wchodzili również zaproszeni gości z telewizji lokalnych, jak i zainteresowani tematyką mieszkańcy miasta i regionu. Materiały z seminarium ukażą się w następnym roku w „Szkicach Kędzierzyńsko-Kozielskich”.

(foto: P. Cieśla, B. Rogowski)

Opr. Paweł Ciśla