12 grudnia 2018 r. w Instytucie Nauk Pedagogicznych, dzięki zaangażowaniu Pani Pedagog Marzanny Zawadzkiej-Ciępki (absolwentki opolskiej WSP), w ramach Akademii Młodego Pedagoga, gościliśmy w murach Uniwersytetu Opolskiego – licealistów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Prudniku.

Tym razem wizyta oprócz charakteru promocyjnego działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej INP, ukierunkowana była również na wprowadzenie gości w tematykę resocjalizacji, bowiem licealiści z Prudnika uczęszczają na wyjątkowy w skali województwa profil kształcenia, mianowicie: Resocjalizację z Bezpieczeństwem Wewnętrznym.

Program wizyty licealistów składał się z trzech części, pozwalających przybliżyć gościom elementy studenckiego życia. Wizyta rozpoczęła się od uroczystego przywitania gości przez dyrektora instytutu dr hab. Edwarda Nycza, prof. UO i zaprezentowania historii oraz oferty edukacyjnej INP.

Druga część wizyty licealistów obejmowała specjalne i interesujące warsztaty
z zakresu:

  • Podstaw skutecznego komunikowaniadr Jolanta Żarczyńska-Hyla,
  • Kompetencji społecznych w zawodzie pracownika socjalnego – mgr Agnieszka Bąkowska.

Ostatnim elementem wizyty gości było uczestnictwo w wykładzie dra Mariusza Snopka pt. „Zjawisko tatuażu w realiach polskich więzień”. Wykład połączony z projekcją multimedialną zaciekawił zebranych gości, stając się inspiracją do zadawania wielu pytań dotyczących poruszanej problematyki.

Spotkanie podsumował mgr Marek Wiendlocha, podkreślając raz jeszcze korzyści wynikające z podjęcia studiów w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, dziękując jednocześnie organizatorce wizyty oraz studentom i pracownikom INP za ich zaangażowanie w realizację wizyty.

 

Tekst: Paweł Cieśla, Marek Wiendlocha

Zdjęcia: Paweł Cieśla