Zapraszamy na trzecie spotkanie w ramach Opolskich Kolokwiów Epistemologicznych

Wykład pt.: Między potocznością a świadomością paradygmatu dydaktycznego – wygłosi prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska

17 kwietnia 2019 r. (środa), godzina 12.00, Collegium Maius, Sala Senatu