Studenci pierwszych lat Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego,

Zapraszamy Studentów lat pierwszych do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, które ma na celu pozyskanie Państwa opinii na temat oferty edukacyjnej Wydziału Nauk Społecznych oraz efektywności podejmowanych działań promocyjnych. Badanie obejmuje dwie grupy pytań: informacje podstawowe oraz ocenę oferty dydaktycznej i działań promocyjnych WNS UO.

Ankieta przeprowadzana jest przez Dziekanat dydaktyczny WNS, w celu poprawy i rozwoju działań promocyjnych i projakościowych. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. By rozpocząć badanie, należy wejść na stronę Wydziału Nauk Społecznych (http://wns.uni.opole.pl/), gdzie w dniach od 18 do 30 listopada 2020 r. będzie aktywna ankieta do wypełnienia (w języku polskim i w języku angielskim, dla studentów zagranicznych). Kwestionariusz ankiety jest zabezpieczony hasłem Aby wypełnić ankietę należy wpisać hasło, które przekaże Państwu Koordynator Waszego kierunku studiów i zwrotnie odesłać. Dziękujemy za wypełnienie kwestionariuszy, których analiza pozwoli doskonalić jakość studiowania na naszym Wydziale.