W dniu 26.01 o godzinie 12.00 rozpoczynają się zapisy studentów I roku II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) na seminaria dyplomowe wg następujących ustaleń:

  1. Student wybiera grupę seminarium zgodnie ze studiowanym modułem i własnymi zainteresowaniami oraz zainteresowaniami badawczymi Promotora (opisy sylwetek Promotorów są dostępne na stronie INP w zakładce Struktura INP – Katedry).

 

  1. Wykaz Promotorów i liczebność grup została ustalona następująco:

 

– dla Studentów I roku studiów II stopnia (stacjonarne):

– dla modułu Resocjalizacja:        – Dr hab. Irena Mudrecka, prof. UO (12 osób)
– Dr Ewa Dubiel (12 osób)

 

– dla modułu KWWP:      – Dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO (15 osób)

– Dr Agnieszka Włoch (15 osób)

– Dr Tomasz Michalewski (15 osób)

 

– dla Studentów I roku studiów II stopnia (niestacjonarne):

– dla modułu KWWP:      – Dr Grzegorz Kozdraś (15 osób)

– Dr Andrzej Mamroł (15 osób)

– Dr Ewa Jędrzejowska (14 osób)

– Dr Małgorzata Ganczarska (14 osób)

 

– dla modułu PMD:          – Dr Patrycja Kaszubska-Dziergas (14 osób)

– Dr Weronika Kurcz (14 osób)