INFORMACJA

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz Pracowników, jeśli sprawa nie wymaga osobistego stawiennictwa, prosimy przekazywać sprawy z użyciem platformy Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (https://ezd.uni.opole.pl), drogą mailową (inp@uni.opole.pl), platformą Microsoft Teams (czat) lub telefoniczną

 

Na podstawie ZARZĄDZENIA nr 48/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z  dnia 16 kwietnia 2021r.w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr32/2021Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18marca 2021r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19, dyrekcja Instytutu Nauk Pedagogicznych  informuje, że pracownicy administracyjni Instytutu będą realizowali obowiązki służbowe w formie pracy mieszanej (naprzemiennej) – pracy zdalnej oraz pracy dyżurowej w Uniwersytecie Opolskim. Okres pracy mieszanej, dostosowując się obowiązujących przepisów Ministra Zdrowia przewidywany jest obecnie do dn. 30 kwietnia 2021 i przedstawia się następująco:

 

Data Imię i Nazwisko osoby dyżurującej Kontakt
19.04.2021 mgr inż. Tomasz Chojnowski tchojnowski@uni.opole.pl| 77 452 7439; pokój 317
20.04.2021 dr hab. Edward Nycz, prof. UO

dr Patrycja Kaszubska-Dziergas

inp@uni.opole.pl;77 452 7437, pok. 315

pkaszubska@uni.opole.pl; tel. 77 452 74 23, pok. 320

21.04.2021 mgr inż. Tomasz Chojnowski tchojnowski@uni.opole.pl; 77 452 7439; pok. 317
22.04.2021 dr hab. Edward Nycz, prof. UO

dr Patrycja Kaszubska-Dziergas

inp@uni.opole.pl; 774527421, pok. 321

pkaszubska@uni.opole.pl; tel. 77 452 74 23, pok. 320

23.04.2021 mgr inż. Tomasz Chojnowski tchojnowski@uni.opole.pl; 77 452 7439; pokój 317
26.04.2021 mgr inż. Tomasz Chojnowski tchojnowski@uni.opole.pl| 77 452 7439; pok. 317
27.04.2021 dr hab. Edward Nycz, prof. UO

dr Patrycja Kaszubska-Dziergas

inp@uni.opole.pl;77 452 7437, pok. 315

pkaszubska@uni.opole.pl; tel. 77 452 74 23, pok. 320

28.04.2021 mgr inż. Tomasz Chojnowski tchojnowski@uni.opole.pl; 77 452 7439; pok. 317
29.04.2021 mgr Barbara Grabińska

dr hab. Edward Nycz, prof. UO

dr Patrycja Kaszubska-Dziergas

inp@uni.opole.pl; 77 452 74 21; pok. 321
30.04.2021 mgr inż. Tomasz Chojnowski

tchojnowski@uni.opole.pl; 77 452 7439; pokój 317