Drodzy Studenci
Pragniemy Was powitać w kręgu społeczności akademickiej Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.
Dobrą tradycją jest organizowanie dla Studentów I roku DNIA ADAPTACYJNEGO – spotkania z Władzami Wydziału oraz Instytutu, a także opiekunami poszczególnych kierunków i grup studentów.

List adresowany do studentów – przeczytaj

DZIEŃ ADAPTACYJNY ORGANIZOWANY JEST DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

STUDIA STACJONARNE:

Pedagogika, I stopień  – 30.09.2021,  godzina 10.00 – 12.00, sala 154, ul. Oleska 48

Praca socjalna, I stopień – 30.09.2021,  godzina 10.00 – 14.00, sala 102, ul. Oleska 48

Socjologia, I stopień – 30.09.2021, godzina 10:00, sala 119, Collegium Civitas ul. Katowicka 87

Design i komunikacja społeczna, I stopień – 30.09.2021, godzina 11:00, sala 104, Collegium Civitas ul. Katowicka 87

 

Pedagogika, II stopień – 30.09.2021,  godzina 12.00 – 14.00, sala 154, ul. Oleska 48

Socjologia IC, II stopień – 30.09.2021, godzina 12:00, sala 119, Collegium Civitas ul. Katowicka 87

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 29.09.2021,  godzina 12.30 – 14.30, sala 154, ul. Oleska 48

Pedagogika Specjalna – 29.09.2021,  godzina 10.00 – 12.00, sala 154, ul. Oleska 48

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Spotkanie zostanie zaplanowane w pierwszym dniu pierwszego zjazdu, informacja zostanie umieszczona w planie zjazdu.