Opolskie Kuratorium Oświaty i Uniwersytet Opolski zorganizowały 8 lutego 2023 r. konferencję podczas której omówiono między innymi: kwestie związane z edukacją dzieci i młodzieży z autyzmem, rozwiązania prawne i działania Ministerstwa Edukacji i Nauki, diagnostyki zaburzeń ze spektrum autyzmu, współpracy szkoły i rodziny w pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku ze spektrum autyzmu, funkcjonowaniem ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przedstawiono przykłady dobrych praktyk w pracy z dziećmi i uczniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu i w szkole. Konferencja zgromadziła wielu zainteresowanych tematem nauczycieli oraz pedagogów pracujących z osobami ze spektrum autyzmu.

 

Program konferencji