dr Bożena Bobeł

Katedra Pedagogiki Specjalnej

kontakt:

konsultacje :

 

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe dotyczącą problemów opieki, wychowania, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem jednostek z niepełnosprawnością intelektualną; kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w integracyjnych oddziałach szkolnych oraz jakości życia osób przewlekle chorych, z dysfunkcją narządu ruchu oraz  z niepełnosprawnością intelektualną.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

  • Bobeł B., Trudności i sposoby komunikowania się z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kształceniu włączającym i integracyjnym [ w:] Komunikacja w kształceniu i wychowaniu, W. Kudyba, M. Pulit (red.), Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2016, s.186-198. ISBN 978-83-63196-94-3.
  • Bobeł B., Sztuka plastyczna jako sposób na pełne i wartościowe życie artystów malarzy z niepełnosprawnością tworzących ustami lub nogami, [w:] Pedagogika specjalna – nowe obszary teorii i praktyki, vol. 12, T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska (red.), Wydawnictwo Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, s. 177-190. ISBN 978-83-75-181-29-6.
  • Bobeł B., Zjawisko przeciążenia ucznia w kontekście zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, [w;] Wczesna edukacja dziecka. Teoria i praktyka, E. Smak, E. Jędrzejowska, I. Konopnicka(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s.381-393. ISBN 978-83-7395-788-6.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

  • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa , ,,Wyzwania współczesnej edukacji – komunikacja w kształceniu i wychowaniu”, 21-22.04.2016 r., Nowy Sącz, PWSZ,
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu , ,,Pedagogika Specjalna – Koncepcje i Rzeczywistość”, 12-13.09.2016 r.,  Międzyzdroje, Uniwersytet Szczeciński.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

  • Od 2010 r. (wg . APD) promotor  ok. 120 prac magisterskich, , ok.60 prac licencjackich. Opieka nad Kołem Naukowym Terapeutów od 2016 r.

Działalność organizacyjna:

  • Członek Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego  w Gdańsku od 2013, Oddział w Brzegu
  • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego UO , Oddział w Opolu
  • Członek Towarzystwa  Przyjaźni Polsko-Francuskiej Oddział w Brzegu