dr Glińska – Lachowicz Anna

Katedra Metodologii Badań Społecznych i myśli pedagogicznej

kontakt : Anna.Glinska-Lachowicz@uni.opole.pl

konsultacje: wtorek 8.30 – 9.30,  pokój 304

agl

 

Zainteresowania naukowe

Prowadzę badania naukowe zogniskowane wokół tematyki terapii tańcem i arteterapii oraz możliwości zastosowania tych metod w pracy o charakterze resocjalizacyjnym wobec osób nieprzystosowanych społecznie. Pracuję z osobami nieprzystosowanymi społecznie oraz z osobami pozbawionymi wolności (Areszt Śledczy Opole, Zakład Karny o. zewnętrzny Turawa). Zainteresowania zawodowe skupiam przede wszystkim na poszukiwaniu możliwości zastosowania choreoterapii, kreacji wizualnej, filmoterapii i muzykoterapii jako elementów oddziaływań resocjalizacyjnych, w szczególności wobec osób przebywających w zakładach karnych

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Glińska-Lachowicz A. (red.), Arteterapia w działaniu: propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych, Difin, Warszawa 2016. ISBN 978-83-8085-022-4 (ss. 186).
 • Kowalczyk D., Glińska-Lachowicz A. (red.), Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych w przestrzeni więziennej. Uwarunkowania – doświadczenia – propozycje, Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej, vol. 5, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016. ISBN 978-83-7395-700-8 (ss. 238).
 • Glińska-Lachowicz A. (red.), Arteterapia w nauce i praktyce : teoria, rozwój, możliwości,  Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015. ISBN 978-83-7395-652-0 (ss. 290).
 • Glińska – Lachowicz A., Projekt „Wyspa”. O terapii tańcem dla skazanych i jej  walorach resocjalizacyjnych (Areszt  Śledczy, Opole), [w:] Oddziaływania resocjalizacyjne wobec skazanych w przestrzeni penitencjarnej. Uwarunkowania – doświadczenia – propozycje, D. Kowalczyk (red.), A. Glińska – Lachowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 171-181. ISBN 978-83-7395-700-8.
 • Glińska-Lachowicz A., Wytańczyć swoją mandalę (Warsztat), [w:] Arteterapia w działaniu: propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych,  A. Glińska-Lachowicz ((red.), Difin, Warszawa 2016, s. 62-75. ISBN 978-83-8085-022-4.
 • Glińska – Lachowicz A., Ruch i taniec a poczucie wolności u kobiet przebywających w zakładzie karnym, [w:] Arteterapia w nauce i praktyce : teoria, rozwój, możliwości, A. Glińska-Lachowicz Anna (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 53-63. ISBN 978-83-7395-652-0
 • Glińska-Lachowicz A., Arteterapia w oddziaływaniach resocjalizacyjnych – w opiniach skazanych, pracowników Służby Więziennej i studentów pedagogiki resocjalizacyjnej , [w:] Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych, D. Kowalczyk, A. Szecówka, S. Grzesiak (red.), Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2015, s. 213-234. ISBN 978-83-7977-168-4.
 • Glińska – Lachowicz A., Arteterapia praktycznie – propozycja scenariusza zajęć arteterapeutycznych. Walory wychowawcze i resocjalizacyjne terapii przez sztukę, „Modelowe Nauczanie” 2016, nr 3, s. 33- 46. ISSN 1233-6408.
 • Glińska – Lachowicz A., Terapia przez sztukę jako element oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych, [w:] Aktualni problemy praw ljudini jaka perebywajet w konflikti zi zakonom, kriz prizmuprawowych reform. Zbirnik materiałow, EEDA, Kijów 2016, s. 52-57.
 • Glińska – Lachowicz A., In search of the answer about the place and role of neuropedagogy in art. On divergent thinking in therapies through art and education, „Education. Opole University Annual” 2017, vol. 2, s. 85-105.  ISSN 2450-7121.
 • Glińska – Lachowicz A. Snopek M., The IVth International Scientific Conference “In search of the optimal model of the prison system. Rehabilitative actions aimed at a selected category of prisoners” Opole, 21-22 october 2014, „Education. Opole University Annual” 2015, vol 1,s. 185-188. ISSN 2450-7121.
 • Glińska – Lachowicz A., Terapia przez sztukę jako element oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych, [w:] Wozniesenskaya E. (red.), Prostir art-terapiji, Kijów 2017, s. 103 – 111.
 • Glińska – Lachowicz A., Taniec i ruch jako medium zmiany w pracy o charakterze resocjalizacyjnym z osobami przebywającymi w zakładach karnych, [w:] Laboratorium marzeń. Praktyczny wymiar arteterapii. VII Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo-Naukowa z cyklu “Psychiatria i Sztuka” pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr.hab. Kazimierza Karolczaka, T. Cwalina Teresa, B. Stano (red.), Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka im. dr. Andrzeja Kowala, Kraków 2016, s. 80-86. ISBN 978-83-940399-0-4.

Opieka nad studentami ( okres 2008-2018)

  Pedagogika resocjalizacyjna,

 • Ilość seminarzystów –  około 80 osób
 • Opiekun roku – kierunek Pedagogika Resocjalizacyjna – około 4 razy

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe):

 • Staż naukowy: 18-23 maj 2018r. Banska Bystrzyca, Uniwersytet Matja Bela
 • Wykład „Możliwości zastosowania filmoterapii i choreoterapii w pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie” – maj 2018 r. Banska Bystrzyca, Uniwersytet Matja Bela (Słowacja).
 • Wykład „Projekt WYSPA – jako przykład zastosowania walorów resocjalizacyjnych arteterapii w zakładzie karnym” – luty 2018, Lwów, Uniwersytet Katolicki (Ukraina).

Udział w konferencjach naukowych:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Aktualni problemy praw ljudini jaka perebywajet w konflikti zi zakonom, kriz prizmuprawowych” reform, 01-05.12.2016, Kijów, Ukraina.
 • Międzynarodowa Arteterapeutyczna Konferencja Naukowo – Praktyczna „Przestrzeń Art.-terapii – wyzwania współczesności”, 11-12.01.2017 Uniwersytet Łomonosowa i Ukraińskie Stowarzyszenie Arteterapeutów, Kijów, Ukraina.
 • Międzynarodowa Międzydyscyplinarna Konferencja Naukowo – Praktyczna „Przestrzeń Art.-terapii: integracja twórcza oraz transformacja w dobie  ulotnej secesji 16-18.02.2018r., Uniwersytet Katolicki i Ukraińskie Stowarzyszenie Arteterapeutów, Lwów, Ukraina.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Cyberprzestrzeń i cyberprzemoc – zachowania ryzykowne, zagrożenia i możliwości”, 24-25.05.2018, Uniwersytet Mateya Bela, Banska Bystrzyca, Słowacja.

Działalność organizacyjna:

 • Prowadzenie warsztatów w ramach Festiwalu Nauki
 • Tworzenie siatek studiów – nowe kierunki – Arteterapia… (INP UO).
 • Sekretarz konferencji naukowych z zakresu resocjalizacji – 2015, 2017 r.
 • Nagroda Rektora UO za rok 2015/2016.
 • Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzina: „Aktywność Obywatelska”, stypendium na okres 07 – 12. 2015 r.
 • Certyfikat Arteterapeuty Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS w zakresie: Edukator Arteterapii i  Arteterapeuta Szkolny (od 2009 r)
 • Współorganizator Międzynarodowej Arteterapeutycznej Konferencji Naukowo – Praktycznej „Przestrzeń Art.-terapii – wyzwania współczesności”, 11-12.01.2017 r. Uniwersytet Łomonosowa i Ukraińskie Stowarzyszenie Arteterapeutów, Kijów, Ukraina.