dr Małgorzata Drost – Rudnicka

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt :

konsultacje:

no_face

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, skuteczności wczesnej edukacji w zakresie różnych obszarów, prowadzi badania odnośnie wczesnej edukacji technicznej, praw dziecka, podręczników do kształcenia wczesnoszkolnego a także problematyki z pogranicza pedagogiki wczesnoszkolnej i pedeutologii.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Drost-Rudnicka M., Wielokulturowe aspekty edukacji regionalnej młodszych uczniów w opiniach nauczycieli, [w:] Człowiek – społeczeństwo – państwo w sytuacjach kryzysu. 2, Marek H., Zduniak A. (red.), Bezpieczeństwo, Wielorakie Perspektywy, Poznań 2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 199-210. ISBN 978-83-61304-77-7.
 • Drost-Rudnicka M., Wypalenie zawodowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Pomiędzy dwiema edukacjami. Nauczyciel wczesnej edukacji dziecka wobec czasu zmiany, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Łódź 2014, s. 353-364. ISBN 9788362684649.
 • Drost-Rudnicka M., Nauczyciel klas początkowych w pracy z uczniem zdolnym, [w:] Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  Smak E., Włoch A., Garbiec M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 333-345. ISBN 9788373956650.
 • Drost-Rudnicka M., Stereotyp płci w percepcji współczesnych dzieci w młodszym wieku szkolnym, [w:] Współczesne trendy edukacji,  Smak E., Wereszczyńska K., Malec A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 109-124. ISBN 9788373956698.
 • Drost-Rudnicka M., Uczeń zdolny w szkole : teoria i praktyka edukacyjna, [w:] Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej, Skibska J., Wojciechowska J. (red.), Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015, s. 101-113. ISBN 9788365231079.
 • Drost-Rudnicka M., Wiedza uczniów kończących etap edukacji wczesnoszkolnej na temat regionu, [w:] Kultura, sztuka, edukacja. T.1, Kurowska B., Łapot-Dzierwa K. (red.), 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015, s. 255-263. ISBN 9788372719171.
 • Drost-Rudnicka M., Zajęcia pozalekcyjne jako forma organizacji czasu wolnego młodszych uczniów, [w:] Edukacja małego dziecka: praca zbiorowa T. 7. Przemiany rodziny i jej funkcji, Impuls, Kraków 2015, s. 235-243. ISBN 9788375874686.
 • Drost-Rudnicka M., Grupowa aktywność edukacyjna uczniów w młodszym wieku szkolnym podstawą kształcenia kompetencji kooperatywnych, [w:] Idea współbycia i współdziałania w edukacji dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka, Kryk G., Solich K., Konopnicka I. (red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2016, s. 71-93. ISBN 978-83-60730-89-8.
 • Drost-Rudnicka M., Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli pierwszego etapu kształcenia, [w:] Dzieciństwo czyni człowieka. Wybrane zagadnienia edukacji elementarnej, Kapica G. [i in.] (red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2016, s. 145-155. ISBN 978-83-60730-92-8.
 • Drost-Rudnicka M., Treści wychowawcze w podręcznikach edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Wychowanie w rodzinie. Od bezradności ku możliwościom, Chałupniak R., Michalewski T., Smak E. (red.), Opolska Biblioteka Teologiczna, nr 158, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 265-274. ISBN 978-83-63950-80-4.
 • Drost-Rudnicka M., Świadomość uczniów w młodszym wieku szkolnym odnośnie praw dziecka, [w:] Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. T.2, Kurkiewicz A., Górecka K. (red.), Edukacja XXI Wieku, vol. 41, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2017, s. 65-76. ISBN 978-83-65096-54-8.
 • Drost-Rudnicka M., Edukacja techniczna w kształceniu wczesnoszkolnym w teorii i praktyce, [w:] Wczesna edukacja dziecka: teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana doktor Stanisławie Włoch, Smak E., Jędrzejowska E., Konopnicka I. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s. 265-277. ISBN 978-83-7395-788-6.
 • Drost-Rudnicka M., Edukacja techniczna wsparciem rozwoju małej motoryki uczniów w młodszym wieku szkolnym, [w:] Nauczyciel – dziecko: spotkania w przestrzeni edukacyjnej, Borzęcka A. (red.), Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2018, s. 127-139. ISBN 978-83-65705-55-6.
 • Drost-Rudnicka M., Rola rodziny i szkoły w procesie kształtowania postaw czytelniczych dzieci w młodszym wieku szkolnym, [w:] Monografia. Wyzwania edukacyjne w kontekście cywilizacyjnych zmian – ujęcie holistyczne, Andruszkiewicz F., Chyżna O. (red.), Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, Opole 2018, s. 37-48. ISBN 978-83-7342-646-7.
 • Drost-Rudnicka M., O zagrożeniu wypaleniem zawodowym nauczycieli wczesnej edukacji, [w:] Obraz i dylematy zawodu nauczyciela, Fedyn B., Gembalczyk I. (red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2018, s. 107-120. ISBN 978-83-951494-2-9.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

Od 2009 r. (wg APD) promotor 56 prac magisterskich, 138 prac licencjackich. Obecnie sprawuje opiekę seminaryjną nad 13 seminarzystami. Opiekun roku – w każdym roku od 2008 – do 2018.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • 21-23.10.2015 r. – Szczyrk – XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „EDUKACJA XXI WIEKU” Konferencja na temat.: „Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja.
 • 23-24.11.2015 r. –  Cieszyn –  Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu.:  Edukacja małego dziecka. Konferencja na temat:Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji. Z zagadnień funkcjonowania systemu kształcenia małego dziecka – kierunki zmian.
 • 25-26.04.2016 r. – Cieszyn –  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian.  Konferencja na temat: Nauczyciel i uczeń wobec wyzwań współczesności.
 • 19 – 21.10.2016 r. – Szczyrk   – XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „EDUKACJA XXI WIEKU”. Konferencja na temat: „Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”.
 • 21-22.11.2016 r. – Kraków – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa  nt. Wczesna edukacja dziecka – trywializacja czy modernizacja.
 • 26.09.2017 r. – Racibórz – Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Obraz i dylematy zawodu nauczyciela. Tradycja – Wyzwania współczesności – Przyszłość .
 • 26-27.10.2017 r. – Cieszyn – Konferencja naukowa z cyklu: Edukacja małego dziecka. Konferencja na temat.: Konteksty społeczne, międzykulturowe i oświatowe.
 • 21.05.2018 r. – Kraków – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Edukacja – nauczyciel – uczeń/dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej

Działalność organizacyjna:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Nauczycieli Animatorów Pedagogiki C. Freineta
 • Rzeczoznawca ds. podręczników i programów do kształcenia wczesnoszkolnego