dr Małgorzata Ganczarska

Najważniejsze publikacje:

M. Ganczarska, Praca wychowawcza nauczyciela z uczniami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych. Co nauczyciel może zaczerpnąć z pracy terapeuty, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017.

M. Ganczarska, Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.

Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole, pod red. E. Smak. K. Wereszczyńskiej i M. Ganczarskiej, wyd. Nowik, Opole 2011.

Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego, pod red. M. Ganczarskiej, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.

Wybrane problemy edukacji i terapii w Polsce i za granicą, pod red. B. Bobeł i M. Ganczarskiej, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.

M. Ganczarska, Metoda rysunkowych ogniw ortograficznych. Wykorzystanie mnemotechniki w kształceniu zintegrowanym, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.

Pedagog-terapeuta XXI wieku, pod red. M. Ganczarskiej, Opole 2002, wyd. Uniwersytet Opolski.

Zainteresowania naukowe:

innowacyjne metody kształcenia; wybrane komponenty procesu dydaktycznego w percepcji nauczycieli i uczniów; dydaktyczna przydatność mnemotechniki; organizowanie pomocy psychopedagogicznej dla dzieci i młodzieży