dr Marian Biliński

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt :

konsultacje:

no_face

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe skoncentrowane głównie wokół terapii poprzez muzykę i sztukę  oraz wykorzystywania metod pracy arteterapeutycznej w działalności edukacyjnej i wychowawczej. Obszarem pracy naukowo – badawczej są także zagadnienia związane z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży. Trzeci obszar aktywności to propagowanie muzyki chóralnej i organowej a także organizowanie imprez muzycznych propagujących twórczość zapomnianych śląskich kompozytorów z różnych epok stylistycznych.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Biliński M., Aksjologiczny wymiar wychowania muzycznego, w: Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, Chałupniak R., Michalewski T., Smak E. (red.), Opolska Biblioteka Teologiczna, vol. 141, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014. ISBN 978-83-63959-34-7, ss. 383-390.
 • Biliński M., Zastosowanie wybranych technik profilaktyki i terapii muzycznej w pracy z młodym odbiorcą z zaburzeniami funkcjonowania społecznego, [w:] Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Smak E., Włoch A., Garbiec M. (red.), Opole 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 9788373956650, ss. 419-438.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

 • Od 2014 r. corocznie opiekun roku na studiach dziennych i zaocznych

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

Działalność organizacyjna:

 • Współudział  w organizacji i opieka artystyczna nad 17 edycjami Międzynarodowych Festiwali Chóralnych im. Ignaza Reimanna w Wambierzycach i Krosnowicach  – poświęconych odkrywaniu i propagowaniu muzyki tego zapomnianego kompozytora dolnośląskiego.
 • Udział w przeglądach i festiwalach muzycznych  im Aloisa Tauxa w latach (2015-2018) – dyrektor artystyczny
 • Organizowanie koncertów propagujących zapomnianą muzykę kompozytorów śląskich: Arnolda Mendelssohna, Ignaza Reimanna, Aloisa Tauxa,  Maxa Filke, Bernarda Kothe oraz kompozytorów współczesnych Józefa Świdra, Jana Sztwiertni, Norberta Blachy i innych.
 • Nagranie płyty z utworami Ignaza Reimanna oraz Aloisa Tauxa (2013, 2016 i 2018 r.)
 • Współudział w organizowaniu cyklicznych „Cecyliad Opolskich”, w których udział biorą  dyrygenci i chóry z wszystkich kościołów Opola. W latach 2014-2017)
 • Założyciel i dyrygent Opolskiego Chóru Kameralnego od 2001 roku
 • Członek opolskiego Lions Club (od 2010 roku)
 • Pierwsze po II wojnie Światowej wykonanie  utworów Ignaza Reimanna w jego rodzinnych Krosnowicach i innych miejscowościach Powiatu Kłodzkiego związanych z życiem Kompozytora.
 • Tytuł „Honorowego Członka Towarzystwa Miłośników Krosnowic a – 2008 r.;
 • Tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Kłodzko” – 2014 r.
 • Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku  – koncert i warsztaty wokalno – instrumentalne dla uczestników VII Forum Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku  (2014 r.)