Dyrekcja

DYREKTOR INSTYTUTU
dr hab. Edward Nycz, prof. UO
tel. +48 77 452 74 22
e-mail: inp1@uni.opole.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU DS. NAUKOWYCH
Prof. dr hab. Mirosława Nowak – Dziemianowicz
tel. +48 77 452 74 23
e-mail:mdziemianowicz@uni.opole.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU DS. KSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW
dr Tomasz Michalewski
tel. +48 77 452 74 23
e-mail: tmichalewski@uni.opole.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU DS. KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
dr hab. Eugenia Karcz – Taranowicz , prof. UO
tel. +48 77 452 74 23
e-mail: ekarcz@uni.opole.pl

SEKRETARIAT
mgr Barbara Grabińska
tel. +48 77 452 7421
e-mail: inp@uni.opole.pl