Opolskie Kolokwia Epistemologiczne
Opolskie Kolokwia Epistemologiczne

Opolskie Kolokwia Epistemologiczne
Serdecznie zapraszamy do udziału w Opolskich Kolokwiach Epistemologicznych, które będą okazją do spotkań dla wszystkich przedstawicieli środowisk akademickich, chcących zdobywać, rozwijać, pogłębiać, przekazywać wiedzę i umiejętności innym – młodszym i starszym, reprezentującym tę samą lub pokrewną dyscyplinę nauki. Kolokwia (łac.) to rozmowy. Episteme (strg.) to wiedza, umiejętności, rozumienie. Podczas naszych spotkań chcemy rozmawiać o metodologii badań naukowych, o tradycyjnych i zmieniających się orientacjach badawczych, paradygmatach, metodach naszych poszukiwań. Chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami w tym zakresie, chcemy uczyć się od siebie nawzajem, chcemy rozwijać się zawodowo jako badacze rzeczywistości społecznej.
Jednocześnie w oparciu o przekonanie o istotowej nierozłączności badań naukowych i kształcenia pragniemy podczas spotkań w ramach Opolskich Kolokwiów Epistemologicznych prezentować, dyskutować i rozwijać naszą wiedzę oraz umiejętności dydaktyczne. Pragniemy poznawać, przekazywać sobie nawzajem nowe, ciekawe praktyki, metody i formy kształcenia, które stosujemy w naszej akademickiej działalności.
Dlatego właśnie powołujemy do życia Opolskie Kolokwia Epistemologiczne  (OKE). Nasze spotkania odbywać się będą raz w miesiącu i będą poświęcone problemom metodologii badań społecznych oraz kształceniu – uczeniu się. Gościć będziemy wybitnych metodologów, badaczy w dziedzinie nauk społecznych oraz wybitnych dydaktyków, praktyków w zakresie kształcenia czy też organizowania innym warunków do uczenia się. Zapraszamy wszystkich tych, których ta problematyka interesuje oraz tych, którzy pamiętają, iż początek Akademii, geneza Uniwersytetu jako autonomicznej wspólnoty ludzi myślących i rozwiązujących problemy wywodzi się z traktowanych jako jedność ciekawości i pasji poznawczej, czyli prowadzenia badań oraz umiejętności i motywacji do dzielenia się wiedzą z innymi czyli kształcenia. Uczenie się, uczenie innych to poznawanie świata, to opisywanie świata, to jego rozumienie. I, co najważniejsze – to dzielenie się tym z innymi.

Zapraszamy do takiego dzielenia się wiedzą, umiejętnościami, własnymi strategiami badawczymi oraz dydaktycznymi. Zapraszamy na Opolskie Kolokwia Epistemologiczne.

Rada Programowa OKE:
prof. Dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz
prof.UO  dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska
prof. UO dr hab. Arkadiusz Żukiewicz
dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska
dr Stanisława Włoch

Instytut Nauk Pedagogicznych

Aktualności

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na piąte spotkanie w ramach  Opolskich Kolokwiów Epistemologicznych

W programie:
Wykład pt.: Standardy kompetencji i kwalifikacji zawodowych
wygłosi Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

15 czerwca 2019 (sobota), godzina 13:30, Collegium Maius, plac Kopernika 11 A, Sala Senatu


Zapraszamy na czwarte Opolskie Kolokwium Epistemologiczne

Wykład pt.: Teoria i empiria. O metodologii nowych relacji  – wygłosi Prof. dr hab. Mieczysław Malewski

7 maja 2019 r. wtorek, godzina 12.00, Collegium Maius, Sala Senatu

 


Zapraszamy na trzecie spotkanie w ramach Opolskich Kolokwiów Epistemologicznych

Wykład pt.: Między potocznością a świadomością paradygmatu dydaktycznego – wygłosi prof. dr hab. Dorota Klus – Stańska
Wykład pt.: Doświadczenie migracyjne kobiet z Opolszczyzny jako czynnik budowania ról zawodowo-rodzinnych – wygłosi dr hab. Anna Krasnodębska

17 kwietnia 2019 r. (środa), godzina 12.00, Collegium Maius, Sala Senatu


Aktualności

Zapraszamy na drugie spotkanie w ramach Opolskich Kolokwiów Epistemologicznych

Wykład pt.: Hipoteza wycofania moralnego w interpretacji obecnego stanu akademii
wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Rubacha

Wykład pt.: Uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy – przegląd dotychczasowych badań i potrzeba dalszych eksploracji teoretyczno-praktycznych – wygłosi dr hab. Edward Nycz, prof. UO

5 marca 2019 r. (wtorek), godzina 12.00, Collegium Maius, Sala Senatu

__________________

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach Opolskich Kolokwiów Epistemologicznych

Wykład pt.: Metoda historyczna w badaniach edukacyjnych – wygłosi prof. dr hab. Jerzy Kochanowicz

Wykład pt.: Badania edukacyjne w perspektywie krytycznej – wygłosi prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

23 stycznia 2019 r., godzina 12.00, Collegium Maius, Sala Senatu

Rada programowa OKE:
Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz
Prof. UO, dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska 
Prof. UO, dr hab. Arkadiusz Żukiewicz
Dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska
Dr Stanisława Włoch

Instytut Nauk Pedagogicznych UOA

Zaproszenie na Pierwsze Opolskie Kolokwium Epistemologiczne – plik pdf

Zeszyty Naukowe OKE

Kontakt
Kontakt

Instytut Nauk Pedagogicznych
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21, fax +48 77 452 74 20
e-mail:
prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz: mirka.dziemianowicz@poczta.fm
dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska: idobra@uni.opole.pl

Szanowni Państwo,
w związku z decyzją J.M. Rektora UO o odwołaniu wszystkich wydarzeń planowanych w najbliższym czasie na Uniwersytecie Opolskim, informujemy, że IX Opolskie Kolokwium Epistemologiczne, które miało odbyć się 18 marca br., zostaje przeniesione na późniejszy termin.
Z wyrazami szacunku
Komitet organizacyjny

Szanowni Państwo,

w imieniu Dyrekcji Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, serdecznie zapraszamy na dziewiąte spotkanie w ramach Opolskich Kolokwiów Epistemologicznych, podczas którego wykład pt.: “Topologiczna wielowymiarowość rzeczywistości podmiotowej. Lacanowskie inspiracje metodologiczne między hermeneutyką a edukacją” wygłosi dr hab. Klaudia Węc, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie).

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 marca 2020 r. (środa) o godz. 12:00, w Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego (Collegium Maius, pl. Kopernika 11a, Opole).

 

Szanowni Państwo,
w imieniu Dyrekcji Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zapraszamy na ósme spotkanie w ramach Opolskich Kolokwiów Epistemologicznych, podczas którego wykład pt.:  Pytania (d)o nauczyciela wygłosi Prof. dr hab. Jolanta Szempruch (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).
Spotkanie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 12:00, w Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego (Collegium Maius, pl. Kopernika 11a, Opole).
Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,
w imieniu Dyrekcji Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zapraszamy na siódme spotkanie w ramach Opolskich Kolokwiów Epistemologicznych, podczas którego wykład pt.:  Kultura szkoły w rozwoju szkoły. Implikacje badawcze wygłosi Prof. UZ dr hab. Inetta Nowosad (Uniwersytet Zielonogórski).
Spotkanie odbędzie się w dniu 13 listopada 2019 r. (środa) o godz. 12:00, w Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego (Collegium Maius, pl. Kopernika 11a, Opole).

 
W  imieniu Dyrekcji Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zapraszamy na szóste spotkanie w ramach Opolskich Kolokwiów Epistemologicznych, podczas którego wykład pt.:  Przemiany obyczajowości Polaków w świetle badań. Kontekst społeczno-kulturowy wygłosi Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski).
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 9 października 2019 r. (środa) o godz. 12:00, w Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego (Collegium Maius, pl. Kopernika 11a, Opole).