Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapeutyczną, studia niestacjonarne II stopnia