Plany zajęć

plany zajęć

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia

 

Semestr Zimowy 2019/2020

I rok

  • I Pedagogika – aktualizacja 21.10.2019
  • I Praca Socjalna aktualizacja 27.01.2020 !!!    Szkolenie  BHP    29.01.2020 –  godzina 10-13 – sala 101 CP   !!!  Obowiązkowe

II rok

III rok

Studia stacjonarne II stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

 

Semestr Zimowy 2019/2020

I rok

II rok

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie

 

Semestr Zimowy 2019/2020

 

Kursy ogólnouczelniane