Plany zajęć

plany zajęć

 

Studia stacjonarne I stopnia

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

 

Studia stacjonarne I stopnia

 

Semestr Zimowy  2020/2021

I rok

 

II rok

III rok

Studia stacjonarne II stopnia

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

 

Studia stacjonarne II stopnia

 

Semestr Zimowy  2020/2021

I rok

II rok

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

 

Studia jednolite magisterskie

 

Semestr Zimowy  2020/2021

I rok

 

II rok

Kursy ogólnouczelniane

 

Studia niestacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia

!!! Aby przejść do planów zajęć proszę kliknąć nazwę kierunku !!!