W dniu 27 kwietnia, po raz kolejny Koło Naukowe Pedagogów uczestniczyło w regionalnych Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości, zorganizowanych przez Powiat Prudnicki, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku oraz Opolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy.

W trakcie targów członkowie Koła Naukowego Pedagogów prezentowali szeroką ofertę edukacyjną Uniwersytetu Opolskiego na najbliższy rok akademicki tj. 2023/2024, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków i modułów prowadzonych w Instytucie Nauk Pedagogicznych (m.in.: Design i Komunikacja Społeczna; Pedagogika; Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna; Pedagogika Specjalna; Praca Socjalna oraz Socjologia). Warto podkreślić, że prezentowana oferta edukacyjna uczelni zainteresowała uczestników targów, którzy zadawali liczne pytania, a także chętnie zaopatrywali się w specjalne broszury promocyjne, przygotowane zarówno przez Biuro Marketingu i Public Relations (zawierające precyzyjny wykaz kierunków UO oraz podstawowe informacje o Uniwersytecie Opolskim), jak i akcydensy reklamowe kierunków prowadzonych w Instytucie, przygotowane przez członków Koła Naukowego Pedagogów.