W dniach 26-28 maja w Łubnianach koło Opola odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Edukacja alternatywna. Ekologia życia” organizowana przez Leśne przedszkole Bajkowy Las, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych (współorganizatorzy: Polski Instytut Przedszkoli Leśnych, Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest).

W konferencji, wraz ze swoimi wystąpieniami i warsztatami, udział wzięli pracownicy Instytutu Nauk Pedagogicznych: dr Magdalena Giercarz-Borkowska; dr Ewa Jędrzejowska, dr Iwona Konopnicka oraz mgr Łukasz Szuba.

W konferencji wzięły udział również studentki trzeciego roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które pod opieką dr Ewy Jędrzejowskiej oraz mgr Anny Grygiel przygotowały i zrealizowały warsztaty o następującej tematyce:

– Warsztaty “Ja ODKRYWCA” – Karolina Musiałek, Natalia Potempa, Wiktoria Stępień, Żaneta Zagłoba, Marcelina Bugajewska;

– Warsztaty “Ekologiczna Torba” – Magdalena Kasprzak, Laura Gorke, Wiktoria Barczyk, Sandra Brehmer. Sobota;

– Warsztaty “Zabawy z chustą animacyjną” – Wiktoria Makuch, Martyna Nowak, Justyna Adamczyk, Julia Ramus;

– Warsztaty “Ekologiczne zagadki” – Klaudia Worobiow, Natalia Zarębska, Natalia Zajdler, Aleksandra Gmerek, Joanna Plinta.