Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej oraz Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego,  zapraszają osoby z niepełnosprawnością do udziału w warsztatach autobiograficznych realizowanych w ramach konkursu „Tworzenie ma sens”.

 

Ideą naszego projektu jest promowanie aktywności i pozytywnych postaw w życiu społecznym oraz zawodowym osób z niepełnosprawnością jako członków społeczności lokalnych. Podwalinami dla  naszego projektu są trzy edycje konkursu „Sensotwórcy”– ludzie, dla których tworzenie ma sens”, który był realizowany z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Celem warsztatów będzie nabycie przez ich uczestników umiejętności lepszego poznania siebie oraz nabycie kompetencji do zmiany  swojego dotychczasowego życia w obszarze zawodowym   i osobistym.

Szczegółowe informacje i warunki uczestnictwa w projekcie znajdziecie Państwo w załącznikach

 Rekrutacja przedłużona do 29.09.2016 r.

Zapraszamy do uczestnictwa

 

doc Formularz zgłoszeniowy do projektu

doc Harmonogram

doc Zgoda na publikację wizerunku

pdfRegulamin